El Blockchain en el màrqueting digital Andorrà i les seves possibilitats.
10 Set 2019

El Blockchain en el màrqueting digital Andorrà i les seves possibilitats.

Written by

El Blockchain en el màrqueting digital Andorrà i les seves possibilitats.

El Blockchain és una de les paraules més en voga dels últims temps. La cadena de blocs és un concepte que planteja una gran revolució en l'economia i en molts més àmbits.

Una tecnologia que pot canviar-ho tot. En aquest post et parlem dels usos de Blockchain en Màrqueting Digital.

Què és el Blockchain?

El Blockchain és una tecnologia que permet la transferència de dades digitals d'una manera completament segura gràcies a una codificació molt sofisticada. Se sol comparar amb un llibre de comptabilitat d'una empresa on estan registrades totes les entrades i sortides de diners. És clar que, en aquest cas, parlaríem d'un llibre d'esdeveniments digitals.

El Blockchain contribueix a una gran novetat. I és que aquesta transferència no necessita d'un intermediari que comprovi i aprovi la informació, sinó que està distribuïda en diversos nodes independents entre si que la registren i validen. Així, una vegada que la informació és introduïda no pot ser esborrada, només es podran afegir nous registres. A més, no serà legitimada llevat que la majoria d'ells es posin d'acord per fer-ho. Això últim es considera missió impossible.

Resumint: serveix per agilitzar, abaratir i assegurar processos. Totes les transaccions seran fetes amb una total transparència i s'eliminaran els intermediaris.

Com funciona el Blockchain? Les 5 claus

  1. Transacció

Dues parts, Maria i Joan, decideixen intercanviar una unitat de valor (una moneda digital, com el bitcoin, o una altra representació digital d'algun altre actiu, com un títol educatiu / professional) i comencen una transacció.

  1. Bloc

La transacció és manada amb altres transaccions pendents creant un "bloc". El bloc és enviat a la xarxa d'ordinadors que participen en el sistema.

  1. Verificació

Aquests ordinadors (també anomenats "miners" a la cadena de blocs Bitcoin) valoren les transaccions i, per mitjà de càlculs matemàtics, assenyalen si són vàlides, basant-se en regles acordades. Quan arriben a un "consens" les transaccions es consideraran verificades.

  1. Hash

Cada bloc verificat de transaccions es segella temporalment amb un "hash" criptogràfic. A més, tots els blocs contenen referències als hash de blocs previs, creant així una cadena de registres. Aquesta cadena mai serà classificada, es considera impossible.

  1. Execució

La unitat de valor es mou del compte de Maria al compte de Joan.

Usos de Blockchain en Màrqueting Digital

Ara que ja sabem què és i com funciona, és el moment de descobrir quins són els seus usos en el Màrqueting Digital i aprofitar-ho en la nostra estratègia. En una pais com Andorra on el marketing digital fa molts anys que som especialistes podrem implementar aquesta tendencia amb molta facilitat.

Més seguretat en les compres en línia

El Blockchain aporta confiança plena a l'hora de fer transaccions. Adéu a les falsificacions. Amb els productes dins de la cadena de blocs es podria fer un seguiment des de la fabricació fins a la seva destinatari. D'aquesta manera, podríem verificar que el que vam comprar no és una còpia. Això fa més fort a la marca i eliminaria el possible por del consumidor a comprar alguna cosa falsificat. 

Això ja s'està fent. Com a mostra tenim a la companyia Volpone i el seu vi amb certificació Blockchain. Només cal escanejar un codi QR de l'ampolla tindràs la informació exacta des del cultiu del raïm, cada transacció realitzada pels proveïdors i el client final.

Responsabilitat de les marques

Fins ara si una empresa es proposava fer alguna cosa nosaltres no podíem més que confiar en la seva paraula o bé recórrer a un professional (ja sigui un advocat, un notari, etc.) per estar segurs que es complia. Això canvia amb el Blockchain i els seus contractes intel·ligents, és a dir, que es compleixen automàticament una vegada que les parts han acordat els termes. Aquests no es poden destruir. Un paper es pot robar, desaparèixer, cremar-se, etc. Amb Blockchain la "promesa de l'empresa" és responsable i pública.

És aquest el fi dels trolls?

Pensa per un moment que per a utilitzar Internet haguéssim de valer-nos d'una targeta o clau única i universal. Una clau que substituiria totes les anteriors que utilitzéssim per navegar, per al banc, les xarxes socials i altres dades personals. Si tota aquesta informació estigués en una xarxa de Blockchain es posaria fi a l'anonimat en xarxes socials (joiosos trolls) i a tots aquells que es fan passar per altres per a atacar a la seva competència. Això augmentaria la seguretat de l'usuari.

L'usuari mana

El debat actual pel que fa al Blockchain i el màrqueting digital se centra en què fer si l'usuari vol cobrar per oferir les seves dades o per rebre un anunci. I és que, és clar, en l'univers de la cadena de blocs cada usuari és propietari de les seves dades. Així que, per exemple, si una marca vol fer arribar un missatge a un usuari aquesta hauria de preguntar-li. El consumidor ha de posar preu a la transacció.

Andorra som pioners amb blockchain i tenim varies empreses que es dediquen aquesta tecnología.